top of page

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

JAK SE PŘIHLÁSIT NA TÁBOR?

VŠE JE V ONLINE FORMĚ NA NAŠICH STRÁNKÁCH A V SEKCI PŘIHLÁŠKA. ZDE VYPLNÍTE POVINNÉ ÚDAJE O DÍTĚTI A VŠECHNY OSTATNÍ INFORMACE VÁM PŘIJDOU PO POTVRZENÍ PŘIHLÁŠKY DO VAŠEHO E-MAILU DO 24 HODIN.

JAK MOHU TÁBOR UHRADIT?

TÁBOR MŮŽETE UHRADIT TŘEMI ZPŮSOBY. ZÁLOHOVOU PLATBOU, JE TŘEBA UHRADIT DO 5 PRACOVNÍCH DNŮ POČÍNAJE NÁSLEDUJÍCÍM PRACOVNÍM DNEM PO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY. DOPLATEK SE POTÉ HRADÍ NEJPOZDĚJI DO 15.6.2022. DRUHÝ ZPŮSOB JE UHRADIT CELÝ POBYT IHNED, A TO ZA STEJNÝCH PODMÍNEK JAKO PLATBU ZÁLOHOVOU. TŘETÍ A POSLEDNÍ VARIANTOU JE PLATBA PŘES ZAMĚSTNAVATELE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ VÁM RÁDI VYSTAVÍME FAKTURU, KTEROU ZAMĚSTNAVATELI ZAŠLEME. SPLATNOST FAKTURY JE 14 DNÍ. PRO ÚHRADU TÁBORA JE MOŽNÝ POUZE BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK.

MŮŽEME VYUŽÍT PLATBU TÁBORA OD ZAMĚSTNAVATELE?

SAMOZŘEJMĚ. V PŘÍPADĚ PLATBY TŘETÍ STRANOU STAČÍ TATO SKUTEČNOST UVÉST DO PŘIHLÁŠKY. PO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY VYSTAVÍME FAKTURU A ZAMĚSTNAVATELI JI SE 14 DENNÍ SPLATNOSTÍ ZAŠLEME.SAMOZŘEJMĚ. V PŘÍPADĚ PLATBY TŘETÍ STRANOU STAČÍ TATO SKUTEČNOST UVÉST DO PŘIHLÁŠKY. PO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY VYSTAVÍME FAKTURU A ZAMĚSTNAVATELI JI SE 14 DENNÍ SPLATNOSTÍ ZAŠLEME.

JE CENA TÁBORA UVEDENA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH KONEČNÁ?

CENA TÁBORA UVEDENÁ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH V SEKCI TÁBORY JE KONEČNÁ A ZAHRNUJE VŠE, CO JE VE SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH. EXISTUJÍ VŠAK PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY JAKO JSOU TRIČKA NEBO DIETNÍ STRAVA. VŠE SE DÁ DOOBJEDNAT V RÁMCI PŘIHLÁŠKY A JEDNOTLIVÉ CENY JSOU UVEDENY NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

JAK JE TO S DOPRAVOU NA TÁBOR?

DOPRAVA JE PRO DĚTI INDIVIDUÁLNÍ. V INSTRUKCÍCH PŘED ZAČÁTKEM TÁBORA STEJNĚ JAKO ZDE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH UVÁDÍME NEJRYCHLEJŠÍ CESTU DO TÁBORA. NÁJEZD DĚTÍ NA TÁBOR JE MEZI 12.30 – 15.00. POKUD RODIČE PŘIJEDOU S DĚTMI PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÉ DOPRAVY, ZAJIŠŤUJEME SVOZY Z NEJBLIŽŠÍHO VLAKOVÉHO A AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ. INFORMACE O TOM, JAK SE KE SVOZU PŘIHLÁSIT JSOU ZASLÁNY SPOLU S PŘEDODJEZDOVÝMI INFORMACEMI NA E-MAIL RODIČŮ.

V KOLIK HODIN MÁME DÍTĚ NA TÁBOR PŘIVÉZT?

VŠECHNY TYTO INFORMACE OBDRŽÍ RODIČE DO E-MAILU V PŘEDSTIHU. 
NÁJEZD NA TÁBOR JE V NEDĚLI MEZI 12.30 – 15.00, ODJEZD PAK MEZI 9.00 – 11.00 V SOBOTU.

MŮŽEME SE V TÁBOŘE PO PŘEDÁNÍ DÍTĚTE ZDRŽET?

V OKOLÍ STŘEDISKA JE VELKÉ MNOŽSTVÍ PAMÁTEK, KTERÉ STOJÍ ZA SHLÉDNUTÍ. SEZNAM MOŽNÝCH VÝLETŮ DOSTANETE TAKTÉŽ V PŘEDODJEZDOVÝCH INFORMACÍCH. ZÁROVEŇ PROSÍME, ABYSTE SE V TÁBOŘE NEZDRŽOVALI DÉLE, NEŽ JE NUTNÉ. O VEŠKERÉM POHYBU PO AREÁLU BUDETE INSTRUOVÁNI. PROSÍM BERTE ZŘETEL NA TO, ŽE NEBUDETE VPUŠTĚNI DO CHATEK ANI JINÝCH SPOLEČENSKÝCH PROSTOR MIMO MÍST K PŘEDÁNÍ DĚTÍ URČENÝCH A V PŘÍPADĚ POTŘEBY TOALET.

JAKÉ DOKUMENTY JE TŘEBA VYŘÍDIT PŘED ODJEZDEM NA TÁBOR?

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI POTVRZENÝ LÉKAŘEM. TENTO POSUDEK PLATÍ 2 ROKY OD VYDÁNÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE NÁM BUDE POSKYTNUT ORIGINÁL, PO TÁBOŘE JEJ VRÁTÍME. 
KOPIE KARTIČKY POJIŠTĚNCE DÍTĚTE. NIKDY NEVÍME ZDA JI BUDEME POTŘEBOVAT. PROSÍME O VYTVOŘENÍ OBOUSTRANNÉ KOPIE, KTEROU SI OD VÁS PŘI PŘÍJEZDU ZDRAVOTNÍCI VEZMOU. STEJNĚ JAKO POTVRZENÍ VÁM JE PO UKONČENÍ TÁBORA VRÁTÍME.

PODEPSANÁ BEZINFEKČNOST A PLNÁ MOC. TENTO DOKUMENT PROSÍME PODEPIŠTE NEJPOZDĚJI 24 HODIN PŘED ZAČÁTKEM TÁBORA. JEDNÁ SE O DOKUMENT, KTERÝM STVRZUJETE BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE A UDĚLUJETE TÁBORU PLNOU MOC NA JEDNÁNÍ S LÉKAŘI V PŘÍPADĚ ÚRAZU NEBO NEMOCI.

JE MOŽNÉ POUŽÍT STARŠÍ POTVRZENÍ OD LÉKAŘE?

DLE PLATNÉ LEGISLATIVY JE PLATNOST LÉKAŘSKÉHO POTVRZENÍ 2 ROKY. TUDÍŽ ANO, MŮŽETE POUŽÍT STARŠÍ POTVRZENÍ, ALE V DOBĚ KONÁNÍ TÁBORA NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 2 ROKY OD VYDÁNÍ. ZÁROVEŇ SE V TĚCHTO DVOU LETECH NESMÍ ZMĚNIT ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST DÍTĚTE.

MÉ DÍTĚ JE ALERGICKÉ NA URČITÉ POTRAVINY, JAK MOHU TAKOVOU INTOLERANCI ŘEŠIT?

VŠECHNO SE DÁ ŘEŠIT. STEJNĚ JAKO TO MÁME NAPSANÉ VE SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH. POKUD NÁM RODIČE DOLOŽÍ LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ S INFORMACÍ O INTOLERANCI NA LEPEK, LAKTÓZU ČI JINÉ BĚŽNĚ UŽÍVANÉ SUROVINY, JSME PŘIPRAVENI VAŘIT DÍTĚTI DIETNÍ STRAVU. JELIKOŽ SE JEDNÁ VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ O DRAŽŠÍ SUROVINY, BUDE TAKOVÉMU ZÁJEMCI PŘIČTENO 30,- KČ DENNĚ KE STRAVOVACÍMU LIMITU.

MŮŽEME SI ŽÁDAT O SPOLEČNÉ UBYTOVÁNÍ DĚTÍ/KAMARÁDŮ?

ANO, V PŘIHLÁŠCE JE NA TOTO URČENA SAMOSTATNÁ POLOŽKA. STEJNĚ JAKO ZMIŇUJEME VE SMLUVNÍCH PODMÍNKÁCH JE POTŘEBA SE ZAMYSLET NAD LOGIKOU UMÍSTĚNÍ DĚTÍ DO STEJNÉ CHATKY. V PŘÍPADĚ, ŽE MEZI SEBOU MAJÍ KAMARÁDI VELKÝ VĚKOVÝ ROZDÍL, NEBO SPADAJÍ KAŽDÝ DO JINÉ VĚKOVÉ KATEGORIE V TÁBOŘE, NEMŮŽEME TAKOVÉMU POŽADAVKU VYHOVĚT. ZÁROVEŇ JE DŮLEŽITÉ, ABY SE KAMARÁDI UVEDLI DO PŘIHLÁŠKY NAVZÁJEM. NENÍ MOŽNÉ BRÁT POUZE JEDNOSTRANNÝ ZŘETEL.

MOHU DÍTĚ NA TÁBOŘE NAVŠTÍVIT?

NÁVŠTĚVY RODIČŮ V TÁBOŘE NEJSOU DOVOLENY. ZÁROVEŇ VELMI NEDOPORUČUJEME ZA DĚTMI DO TÁBORA JEZDIT. V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O NEODKLADNOU NÁVŠTĚVU, PROSÍME, ABY RODIČE ZAVOLALI PŘEDEM NA TELEFONNÍ ČÍSLO UVEDENÉ V PŘEDODJEZDOVÝCH INFORMACÍCH A NÁVŠTĚVU S VEDENÍM TÁBORA DOMLUVILI. RODIČ NEBUDE VPUŠTĚN DO AREÁLU TÁBORA. DĚTI V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PUSTÍME KE VSTUPNÍ BRÁNĚ.

bottom of page